नांदेड विभागातर्फे प्रवाश्यांच्या सेवेसाठी महामंडळांच्या बससेवा सुरू..! – NANDED TODAY NEWS
You are here
Home > Daily News > नांदेड विभागातर्फे प्रवाश्यांच्या सेवेसाठी महामंडळांच्या बससेवा सुरू..!

नांदेड विभागातर्फे प्रवाश्यांच्या सेवेसाठी महामंडळांच्या बससेवा सुरू..!

Spread the love

NANDED TODAY: 7,June,2021 महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळांच्या नांदेड आगार, नांदेड विभागातर्फे प्रवाश्यांच्या सेवेसाठी खालील मार्गांवर दिनांक ०७-०६-२०२१ पासून बससेवा सुरू करण्यात येत आहे नांदेड बस स्थानकावरून बस सुटण्याची वेळ

▪ नांदेड-लातूर
सकाळी ०६:०० वाजता पासून दर एक तासाला १७:०० वाजता पर्यंत

▪️ नांदेड – हिंगोली
सकाळी ०६:१५ वाजता पासून दर एक तासाला १७:१५ वाजता पर्यंत

▪️ नांदेड – बीड
( लोहा – गंगाखेड – परळी मार्गे )
५:३०, ७:००, ८:०० वाजता

( परभणी मार्गे )
७:३०, १२:३०

▪️ नांदेड – पुणे
६:४५ गंगाखेड -अहमदनगर मार्गे
१९:०० लातूर – बार्शी मार्गे

▪️ नांदेड – सोलापूर औसा मार्गे
०८:००, १०:००, १२:००, २१:३०

▪️ नांदेड – औरंगाबाद
१३:३०, १५:१५ वाजता

▪️ नांदेड – नागपूर
०७:०० व २१:०० वाजता

▪️ नांदेड – कोल्हापूर
०७:३० व २०:३० वाजता

▪️ नांदेड – भुसावळ
०७:३० वाजता

▪️ नांदेड – अकोला
०८:३० वाजता

● नांदेड – शेगाव
०६: ०० वाजता

● नांदेड – उमरी
०७:००, ७:३०, १३:००, १३:३०

● नांदेड – मुदखेड
१०:३०, ११:१५, १५:३०, १६:१५

प्रवास भाडय़ात कोणतीही वाढ नाही
सदर फेऱ्या आगाऊ आरक्षण ( Online Reservation ) साठी उपलब्ध आहे
निर्जंतुक केलेल्या सर्व बसेस प्रवाशांच्या सेवेसाठी.
● प्रवासावेळी मास्क, सेनिटायझर वापरणे व शासकीय आरोग्य विषयक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
● प्रवासी प्रतिसाद लाभल्यास या फेऱ्या कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यात येतील.

अधिक माहितीसाठी
नांदेड बस स्थानक :-
०२४६२-२३४४६६

आपले विनीत,
आगार व्यवस्थापक (व.)
रा. प. नांदेड आगार

मी सार्वजनिक वाहतूकीचा उपयोग घेतो व
सार्वजनिक वाहतूकीचे समर्थन करतो

😊🙏🏻

Total Page Visits: 1022 - Today Page Visits: 1

Spread the love

Leave a Reply

Top